Tag Archive ปูน

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์ขาว

September 17, 2018 Comments Off on เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์ขาว By lang

 • เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์ขาว
 • บาร์โค้ด : 8852437303702
  ขนาด : 24 x 32 (ซม.)
  น้ำหนัก : 5 (กก.)

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานซ่อมแซมอเนกประสงค์ เนื้อปูนสีขาว

– ความหนา 5 มิลลิเมตร 0.6 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
– ความหนา 10 มิลลิเมตร 0.3 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
– ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/ถุง

,

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์

September 17, 2018 Comments Off on เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์ By lang

 • เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์
 • บาร์โค้ด : 8852437300190
  ขนาด : 24 x 32 (ซม.)
  น้ำหนัก : 5 (กก.)

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานซ่อมแซมอเนกประสงค์ เนื้อปูนสีเทา

– ความหนา 5 มิลลิเมตร 0.5 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
– ความหนา 10 มิลลิเมตร 0.25 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
– ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/ถุง

,

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เทปรับพื้นสำหรับปูกระเบื้อง ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง

September 17, 2018 Comments Off on เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เทปรับพื้นสำหรับปูกระเบื้อง ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง By lang

 • เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เทปรับพื้นสำหรับปูกระเบื้อง ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง
 • บาร์โค้ด : 8852437301999
  ขนาด : 38 x 56 x 9 (ซม.)
  น้ำหนัก : 50 (กก.)
  ปริมาตร : 20396 (ลบ.ซม.)

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานเทปรับพื้น ก่อนขั้นตอนปูกระเบื้อง สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

– สามารถปรับพื้นพร้อมปูกระเบื้อง (ปูเปียก)
– ปูน 1 ถุง/50 กิโลกรัม ที่ความหนา 3 เซนติเมตร จะได้พื้นที่ 0.85 ตารางเมตร
– ให้ค่าแรงยึดเกาะสูงและสามารถรับแรงกดได้มากกว่า 240 ksc (ASTM C109)
– ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง

,

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เทปรับพื้น

September 17, 2018 Comments Off on เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เทปรับพื้น By lang

 • เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เทปรับพื้น
 • บาร์โค้ด : 8852437300169
  ขนาด : 38 x 56 x 9 (ซม.)
  น้ำหนัก : 50 (กก.)
  ปริมาตร : 20396 (ลบ.ซม.)

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานเทปรับพื้น สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

– รับแรงกดได้มากกว่า 240 ksc (ASTM C109)
– ความหนา 3 เซนติเมตร เทได้พื้นที่ 0.87 ตารางเมตร/50 กิโลกรัม
– ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง

,

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป คอนกรีตแห้ง

September 17, 2018 Comments Off on เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป คอนกรีตแห้ง By lang

 • เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป คอนกรีตแห้ง
 • บาร์โค้ด : 8852437301609
  ขนาด : 38 x 79 x 8 (ซม.)
  น้ำหนัก : 50 (กก.)
  ปริมาตร : 24016 (ลบ.ซม.)

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับเทเสาเอ็น คานทับหลัง และพื้น สามารถรับแรงได้มากกว่า 240 ksc (BS1881 Part 4) สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

– พื้นที่การใช้งาน 0.02 ลูกบาศก์เมตร/ 50 กิโลกรัม
– ผสมคอนกรีตแห้งกับน้ำสะอาด ประมาณ 4.5 ลิตร ต่อคอนกรีตแห้ง 1 ถุง (50 กิโลกรัม)
– ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง

,

เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว งานฉาบอนุรักษ์

September 17, 2018 Comments Off on เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว งานฉาบอนุรักษ์ By lang

 • เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว งานฉาบอนุรักษ์
 • บาร์โค้ด : 8852437502143
  ขนาด : 32 x 75 x 8 (ซม.)
  น้ำหนัก : 20 (กก.)
ปูนซีเมนต์ขาวสำหรับงานบูรณะศาสนาสถาน และอาคารประวัติศาสตร์ ทดแทนการใช้ปูนหมักปูนตำ

– มีค่าการรับกำลังอัดที่เหมาะสม
– ลดโอกาสเกิดการหดตัวของซีเมนต์
– มีค่าการยึดเกาะที่เหมาะสม
– ปูนสามารถระบายความชื้นได้
– ลดโอกาสเกิดคราบขาว
– ปูนสามารถระบายความชื้นได้
– ลดโอกาสเกิดคราบขาว
– ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน

ไม่ควรนำไปใช้ในงานก่อผนังรับแรง และห้ามใช้เท ต้อม่อ เสา พื้น

,

เสือ เดคอร์ ฉาบสีเท็กซ์เจอร์ WH01 Worm 20 กก.

September 17, 2018 Comments Off on เสือ เดคอร์ ฉาบสีเท็กซ์เจอร์ WH01 Worm 20 กก. By lang

 • เสือ เดคอร์ ฉาบสีเท็กซ์เจอร์ WH01 Worm 20 กก.
 • บาร์โค้ด : 8852437502877
  ขนาด : 32 x 10 x 65 (ซม.)
  น้ำหนัก : 20 (กก.)
  ปริมาตร : 20800 (ลบ.ซม.)

ปูนฉาบสีเท็กซ์เจอร์ สำหรับการฉาบตกแต่งผนังชั้นสุดท้าย (Finishing) ด้วยปูนฉาบผิวสีที่สร้างเสน่ห์อันแตกต่างด้วยผิวสัมผัส สำหรับงานผนังภายในและภายนอกอาคาร ทดแทนการทาสี มีหลากหลายสีสันมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการ

ปูนสำเร็จรูปฉาบสีเท็กซ์เจอร์

– ผนังที่ได้มีผิวสัมผัสแบบธรรมชาติ
– ฉาบเป็นชั้นสุดท้าย ที่ความหนาตั้งแต่ 1 – 3 มิลลิเมตร

,

เสือ เดคอร์ ฉาบสีเท็กซ์เจอร์ WH01 Scrat. 20 กก.

September 17, 2018 Comments Off on เสือ เดคอร์ ฉาบสีเท็กซ์เจอร์ WH01 Scrat. 20 กก. By lang

 • เสือ เดคอร์ ฉาบสีเท็กซ์เจอร์ WH01 Scrat. 20 กก.
 • บาร์โค้ด : 8852437502884
  ขนาด : 32 x 10 x 65 (ซม.)
  น้ำหนัก : 20 (กก.)
  ปริมาตร : 20800 (ลบ.ซม.)

ปูนฉาบสีเท็กซ์เจอร์ สำหรับการฉาบตกแต่งผนังชั้นสุดท้าย (Finishing) ด้วยปูนฉาบผิวสีที่สร้างเสน่ห์อันแตกต่างด้วยผิวสัมผัส สำหรับงานผนังภายในและภายนอกอาคาร ทดแทนการทาสี มีหลากหลายสีสันมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการ

ปูนสำเร็จรูปฉาบสีเท็กซ์เจอร์

– ผนังที่ได้มีผิวสัมผัสแบบธรรมชาติ
– ฉาบเป็นชั้นสุดท้าย ที่ความหนาตั้งแต่ 1 – 3 มิลลิเมตร

,

เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ สูตรแห้งช้า 40 กก.

September 17, 2018 Comments Off on เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ สูตรแห้งช้า 40 กก. By lang

 • เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ สูตรแห้งช้า 40 กก.
 • บาร์โค้ด : 8852437502020
  น้ำหนัก : 40 (กก.)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว สูตรแห้งช้า สำหรับงานตกแต่งหินขัดหรือเทอร์ราซโซ ที่ต้องการยืดระยะเวลาในการก่อตัวของปูนซีเมนต์เพื่อเพิ่มเวลาในการตกแต่ง

มอก. 133-2556, ISO 9001:2000, ISO 14000:2004, ISO 18001:1999

,

เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ 40 กก.

September 17, 2018 Comments Off on เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ 40 กก. By lang

 • เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ 40 กก.
 • บาร์โค้ด : 8852437500064
  น้ำหนัก : 40 (กก.)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว สำหรับงานตกแต่งที่เน้นความแข็งแกร่ง ทนทาน ด้วยคุณสมบัติของปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง และเนื้อปูนซีเมนต์ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ จึงให้ผลงานที่มีความทนทานแข็งแกร่งให้อิสระในการเติมแต่งสีสันด้วย สีผสมซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว สำหรับงานตกแต่งที่เน้นความแข็งแกร่ง ทนทาน ควบคู่กับอิสระในการออกแบบสร้างสรรค์ตามจินตนาการ ด้วยคุณสมบัติของปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้างและเนื้อปูนซีเมนต์ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ จึงให้ผลงานที่มีความทนทานแข็งแกร่งให้อิสระในการเติมแต่งสีสันด้วยสีผสมซีเมนต์ และสามารถประยุกต์สร้างสรรค์งานตกแต่งได้อย่างไม่จำกัด ผ่านเทคนิควิธีการทำงานที่หลากหลาย ได้แก่ งานเทอร์ราซโซ (Terrazzo) งานเทอร์ราซโซมวลละเอียด (Finazzo) งานกรวดล้าง (Pebble Washed) และงานคอนกรีตขาว (White Concrete) เหมาะตกแต่งพื้นผนัง หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทต่างๆ เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า เคาน์เตอร์ แผ่นปูพื้นและผนัง ทั้งยังสามารถใช้ในงานโครงสร้างที่เน้นความสวยงามทางสถาปัตยกรรมในรูปของเสา คาน หรือ ผนังสำเร็จรูป เป็นต้น

มอก. 133-2556, ISO 9001:2000, ISO 14000:2004, ISO 18001:1999

,