เหล็กคลิกเพื่อดูรายละเอียด

สารบัญ

 เหล็กแผ่นดำ HOT ROLLED STEEL PLATES
เหล็กแผ่นขาว COLD ROLLED STEEL PLATES
เหล็กแผ่นลาย CHECKERED PLATES
เหล็กแบน STEELFLAT BARS
เหล็กฉาก MILD STEEL ANGLE BARS
เหล็ก I BEAM STEEL I BEAMS
เหล็ก Y แฟรงค์ WIDE FLANGE BEAMS
เหล็ก H BEAM STEEL H BEAMS
เหล็กรางน้ำ STEEL CHANNELS
เหล็กเส้นกลม STEEL ROUND BARS
เหล็กเพลาขาว COLD DRAWN STEEL ROUND BARS
เหล็กสี่เหลี่ยม STEEL SQUARE BARS
รางรถไฟ STEEL RAILS
เหล็กหกเหลี่ยม STEEL HEXAGONAL BARS
เหล็กตัว C LIGHT GAGE STEEL LIP CHANNELS
เหล็กรางบาง STEEL LIGHT GAGE CHANNELS
ท่อเหล็กดำ BLACK STEEL PIPE
ท่อดำอย่างบาง LIGHT GAGE BLACK STEEL PIPE
ท่อสี่เหลี่ยม LIGHT GAGE SQUARE PIPE
ท่อแบน LIGHT GAGE SQUARE PIPE
ท่อเฟอร์นิเจอร์ LIGHT GAGE ROUND PIPE
ท่อชุบสังกะสี GALVANIZED PIPE
ท่อสตีมแดง RED STEEL PIPE
ท่อ A.P.I. # 40 A.P.I. PIPE
ชิทพลาย STEEL SHEET PILING
SPECIFIC GRAVITY
37