Jotun Ultra Primer

Jotun Ultra Primer

October 16, 2018 Comments Off on Jotun Ultra Primer By lang
เพื่อบ้านที่สวยงามของคุณ เริ่มต้นด้วยสีรองพื้นคุณภาพสูง….โจตัน อัลตร้าไพรเมอร์

ชนิดของผลิตภัณฑ์: สีรองพื้น
พื้นที่ใช้งาน: ภายนอก และภายใน
• ยึดเกาะดีเยี่ยม
• ป้องกันคราบเกลือ ต่อต้านรอยสีด่าง
• เหมาะสำหรับผนังปูนฉาบเสร็จใหม่ ที่ความชื้นผนังน้อยกว่า 25% pH น้อยกว่า 11
• ป้องกันด่างจากผนัง
• ป้องกันน้ำเข้าสู่ผนัง
• ปราศจากสารเคมีอันตราย
• ได้รับการรับรองจากฉลากเขียวจากประเทศไทศไทย และสิงคโปร์

Comments are closed