Jotun Essence Tough Shield

Jotun Essence Tough Shield

October 16, 2018 Comments Off on Jotun Essence Tough Shield By lang
เอสเซ้นส์ ทัฟชิลด์ ปกป้องบ้านที่สวยงามของคุณจากทุกสภาวะอากาศ พร้อมคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับทาภายนอก และภายใน

ชนิดของผลิตภัณฑ์: สีทาภายนอก
พื้นที่ใช้งาน: ผนัง
• ทนสภาวะอากาศ
• ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
• ใช้งานง่าย
• กลบมิดดี

Comments are closed