ปูนซ่อมคอนกรีต ทีพีไอ M601

ปูนซ่อมคอนกรีต ทีพีไอ M601

September 17, 2018 Comments Off on ปูนซ่อมคอนกรีต ทีพีไอ M601 By lang
m601.png

ปูนซ่อมคอนกรีต ทีพีไอ M601

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปชนิดแข็งตัวเร็ว มีแรงยึดเกาะสูงและไม่หดตัว สำหรับงานซ่อมคอนกรีตหรือเพื่อตกแต่งผิว ช่วยเสริมกำลังของคอนกรีตหลักได้ สามารถเปิดใช้งานได้ภายใน 3 ชั่วโมง

ขอบเขตการใช้งาน

– ใช้สำหรับซ่อมรอยแตกของผิวคอนกรีต รอยบวมอันเนื่องมาจากเหล็กโครงสร้างเกิดสนิมรอยตำหนิหรือโพรงที่เกิดจากการเทคอนกรีตไม่เต็มแบบ สามารถใช้ได้ทั้งงานซ่อมพื้นหรืองานเทเข้าแบบ ในกรณีงานซ่อมที่มีความหนามากกว่า 4 เซนติเมตร สามารถผสมหินเกล็ดสะอาด ขนาด ½” หรือ ¾” ได้

วัตถุดิบ

– ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2547
– สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารเพิ่มคุณสมบัติการอุ้มน้ำ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ เป็นต้น
– หินปูนบดละเอียดคัดขนาด

วิธีการใช้งาน

-การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นบริเวณที่ต้องการจะเท ไม่มีฝุ่น คราบน้ำมัน สารเคมี หรือสิ่งซึ่งอาจมีผลต่อการยึดเกาะ
กรณีที่ผิวหน้าของพื้นผิว ไม่แข็งแรงพอ หลุดล่อน สกัดส่วนที่ไม่แข็งแรงออก จนถึงชั้นผิวหน้ามีความแข็งแรงพอ
จากนั้นราดน้ำให้อิ่มตัว เมื่อจะเทพื้นไม่ควรมีน้ำขัง หรือมีหยดน้ำตามผิวหน้า

– การใช้งาน

ผสมปูน Rapid Hardening Mortar 1 ถุง (50 kg) กับ น้ำสะอาด 5.5 – 6 ลิตร ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
นำไปเทซ่อมรอยแตกของพื้นที่ทำความสะอาดแล้ว โดยเทหนาอย่างน้อย 1 เซนติเมตร
กรณีเทหนาเกิน 4 cm. ให้ผสมหิน ขนาด ½” หรือ ¾” จำนวน 30 kg ต่อปูน 1 ถุง (50 kg)

– ข้อควรระวัง

ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมไม่ควรมากเกินไป เพราะจะทำให้คุณสมบัติการหดตัวและคุณสมบัติด้านกำลังอัดด้อยลง
กรณีผสมหินเพิ่ม หิน ที่ใช้ต้องสะอาด หลังเทต้องทำการบ่มด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามระยะเวลาที่กำหนด

ปริมาณการใช้

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณปูนที่ใช้ ต่อ 1 ลบ.ม.
ปูน M601 จำนวน 1 ถุง (50 kg) ปูน M601 จำนวน 50 ถุง (2,500 kg)
น้ำ 5.5 – 6 ลิตร น้ำ 275 – 300 ลิตร

กรณีผสมหิน ขนาด ½” หรือ ¾”

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณปูนที่ใช้ ต่อ 1 ลบ.ม.
ปูน M601 จำนวน 1 ถุง (50 kg) ปูน M601 จำนวน 30 ถุง (1,500 kg)
หิน ½” หรือ ¾”   30 kg (3 ถังปูน) หิน ½” หรือ ¾”  900 kg (90 ถังปูน)
น้ำ 5.5 – 6 ลิตร น้ำ 165 – 180 ลิตร
Comments are closed