ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง M300

ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง M300

September 17, 2018 Comments Off on ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง M300 By lang

 m300.gifปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง M300

ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในและ ภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก (แต่ไม่รวมถึงบล็อกมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

ข้อมูล

 – วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น  เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย ใช้งานเพียงแค่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที

ข้อแนะนำ

– หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน  2 ชม. 30 นาที
– ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด

ขั้นตอนทำงาน

– ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
– ผสมปูนก่อ ทีพีไอ (M300) กับน้ำสะอาด 4.5 : 1 โดยปริมาตร
– ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
– นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อทั่วไป  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน  (Mortar Machine) ได้

ข้อมูลทางเทคนิค

– การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 9 ลิตร
– น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

พื้นทีการใช้งาน

วัสดุที่ใช้ ปูน 1 ถุง ก่อได้พื้นที่ (ตร.ม.) ปริมาณการใช้ต่อ ตร.ม. (กก.)
อิฐมอญตัน(6x14x3 cm.)
อิฐมอญรู(6.5x16x4 cm.)
คอนกรีตบล็อก (39x19x7 cm.)
1.15
1.25
2.00
43.48
40.00
25.00
Comments are closed