คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M401

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M401

September 17, 2018 Comments Off on คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M401 By lang
001.png

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M401

เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วน ที่กำหนดสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC

ขอบเขตเขตใช้งาน

– ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป เทพื้นปรับระดับ

วิธีการใช้งาน

     – ผสมปูนสำเร็จรูป M401 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 8-9 ลิตร
– ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
– ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ , น้ำยาหน่วง  ฯลฯ  โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด

กรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง ให้ผสมหิน ½” หรือ ¾” ที่สะอาด (เป็นไปตาม ASTM C33) จำนวน 30 kg ต่อปูน 1 ถุง (50 kg)

ปริมาณการใช้งาน

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M401 1 ถุง (50 kg) ปูน M401 45 ถุง (2,250 kg)
น้ำ 8-9 ลิตร น้ำ 360-405 ลิตร

ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½” หรือ ¾”

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M401 1 ถุง (50 kg) ปูน M401 30 ถุง (1,500 kg)
หิน ½” หรือ ¾”  30 kg (3 ถังปูน) หิน ½” หรือ ¾”  900 kg (90 ถังปูน)
น้ำ 8-9 ลิตร น้ำ 240-270 ลิตร
Comments are closed