ผนังเบา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 


ข้อดี

  • มีความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง อีกทั้งยังรื้อถอนได้ง่าย
  • ผนังเบาไม่จำเป็นต้องมีคานมารองรับ จึงง่ายมากในการต่อเติมเปลี่ยนแปลงห้องที่ทำในภายหลัง
  • วัสดุมีคุณสมบัติให้เลือกอย่างหลากหลาย ตามการใช้งานแต่ละพื้นที่
  • สามารถติดตั้งวางระบบไฟและน้ำได้ง่าย เพราะผนังเบาหลายชนิดเป็นผนังกลวง มีโครงคร่าว แล้วบุวัสดุผิวทับ
  • กันกันความร้อนและเสียงไม่แพ้ผนังก่ออิฐ หากเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมและการติดตั้งที่ถูกวิธี

ข้อเสีย

  • ถึงแม้จะมีความแข็งแรงระดับนึง แต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับผนังก่ออิฐ
  • ในหลายวัสดุที่มาทำผนังเบา มักไม่ค่อยทนความชื้นเท่าไหร่ ซึ่งมักจะเกิดการบวม ขาดยุ่ย และขึ้นราได้ง่าย
  • ผนังเบานั้นแขวนของหนักมากไม่ได้ จึงต้องคำนึงถึงโครงสร้างภายใน ระยะการติดตั้ง หรือต้องเสริมโครงเพิ่มความแข็งแรงพอสมควร ซึ่งมักทำตามที่ตั้งใจมากไม่ได้
  • รอยต่อแผ่นผนังจะเป็นจุดที่เกิดการแตกร้าวและมีการรั่วซึมมากที่สุด ดังนั้นต้องใช้ความละเอียดในการติดตั้งอย่างดี