ปูนทีพีไอ


“ปูนมอร์ตาร์” หรือเรียกได้อีกชื่อว่า “ปูนทราย” มีส่วนผสมคือ ปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ (ต่างจากคอนกรีตคือ ไม่มีหินเป็นส่วนผสม) ปูนมอร์ตาร์ใช้สำหรับงานก่ออิฐ งานฉาบปูน งานเทปรับระดับพื้น รวมถึงงานซ่อมแซมพื้นผิวปูนต่าง ๆ

ปัจจุบันมีการผลิตปูนมอร์ตาร์ในรูปแบบ “ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป” คือปูนที่ผสมทรายและสารพิเศษในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ ไว้แล้วในถุง หากนำมาใช้งานเพียงผสมน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้เลย ซึ่งมีทั้งปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานก่อ/ฉาบ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมอเนกประสงค์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานเทปรับระดับพื้น หรือปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานอื่น ๆ ตามแต่ผู้ผลิต